Η ασφάλιση κατοικίας, σας προστατεύει από ασφαλισμένα συμβάντα που βλάπτουν το σπίτι ή τα υπάρχοντά σας. Εάν το σπίτι σας έχει καταστραφεί ή καταστραφεί σε πυρκαγιά για παράδειγμα, τότε έχοντας τη σωστή ασφάλιση θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο ασφαλιστικός φορέας θα πληρώσει για να αντικαταστήσει τα υπάρχοντά σας και να επισκευάσει ή να ανοικοδομήσει το σπίτι σας.